Specialaus transporto organizavimo paslauga teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos, senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to, ar dėl nepakankamų pajamų, negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Specialaus transporto paslaugos gavėjai gali būti:

 • suaugę asmenys su negalia;
 • senyvo amžiaus asmenys;
 • vaikai su negalia;
 • kiti asmenys (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių netekę savarankiškumo).

Specialus transportas skiriamas:

 • vykti į ugdymo ir gydymo įstaigas, reabilitacijos centrus, dializėms atlikti ir kt. miesto ribose – 0,25 Eur už 1 kilometrą;
 • vykti į gydymo įstaigas už miesto ribų – 0,15 Eur už 1 kilometrą;
 • klientų vežimui į dienos užimtumo grupę ir parvežimui namo – 0,25 Eur už 1 kilometrą.

Dokumentai, reikalingi norint vykti į gydymo įstaigas už miesto ribų:

 • prašymas, kuriame nurodo pageidaujamo vykimo datą, maršrutą bei vykimo priežastį;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas nuolat gyventi Lietuvoje);
 • neįgaliojo pažymėjimas;
 • pensininko pažymėjimas;
 • dokumentas, įrodantis vykimo tikslingumą.

Prašymą dėl specialaus transporto paslaugos skyrimo asmeniui gali pateikti pareiškėjas, jo įgaliotas asmuo, vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas (rūpintojas), sutuoktinis, artimas giminaitis, bendruomenės narys.

DĖMESIO !

Asmuo (šeima), pageidaujantis būti atleistas nuo mokėjimo už specialiojo transporto paslaugas ar prašantis mokestį sumažinti, pateikia Šiaulių miesto savivaldybės Žmonių gerovės ir ugdymo departamento socialinių išmokų ir kompensacijų skyriui (Tilžės g. 170) motyvuotą prašymą ir jį pagrindžia dokumentais.

Paslaugas teikiame tik Šiaulių mieste deklaravusiems gyvenamąją vietą gyventojams.

Informacija apie specialaus transporto organizavimą teikiama: Tel.: (8 41) 41 58 48

Informacija atnaujinta 2021-03-10