Maitinimo organizavimo paslauga – tai pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose.

Paslaugos gavėjai:

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos;
 • šeimos, kurioms teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos;
 • kiti asmenys ir šeimos.

Paslaugos trukmė ir dažnumas:

 • Nemokamas maitinimas gali būti skiriamas iki 4 kartų per metus (1 kartą į ketvirtį), įvertinus asmens (šeimos) gaunamas vidutines (iki kreipimosi) 3 mėnesių pajamas.
 • Nemokamas maitinimas asmenims teikiamas darbo dienomis, 5 kartus per savaitę.

Paslaugų teikimo vieta: Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų Centro Paramos tarnybos labdaros valgykla Stoties g. 9 C.

Dėl nemokamo maitinimo labdaros valgykloje prašymus nagrinėja ir maitinimą skiria Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų teikimo komisija.

Asmenys, pageidaujantys gauti nemokamo maitinimo paslaugas, dėl šios paslaugos kreipiasi į Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų teikimo komisiją (Stoties g. 9 C) ir pateikia:

 • užpildytą prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą (patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro SP-8 forma);
 • Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę, arba laikiną leidimą gyventi Lietuvoje, arba laikiną piliečio pažymėjimą;
 • pažymas apie asmens (šeimos narių) pajamas per 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi  datos (išskyrus atvejus, kai informacija yra pateikta duomenų bazėje);
 • pagal būtinumą – kitus dokumentus, patikslinančius nemokamo maitinimo skyrimo tikslingumą.

Paslaugos teikiamos tik Šiaulių mieste deklaravusiems gyvenamąją vietą gyventojams.

Informacija apie laisvas vietas “Maitinimo organizavimo” paslaugai

Įstaigos/padalinio pavadinimasSocialinių paslaugų rūšisPlaninis vietų skaičiusFaktinis vietų skaičiusLaisvos vietosLaukiančiųjų eilėje skaičius
Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrasMaitinimo organizavimas10010084 asmenys

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro nemokamo maitinimo skyrimo labdaros valgykloje tvarkos aprašas

Informacija dėl nemokamo maitinimo teikiama: Tel. : (8 41 ) 43 98 32

Informacija atnaujinta 2021-06-15