07Rgp/18

Būsto pritaikymas neįgaliesiems

Būsto pritaikymas – minimalus būsto pertvarkymas, panaudojant specialius elementus, keičiant neįgaliesiems, turintiems judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, neprieinamas erdves, ir smulkus remontas įgyvendinant šiuos statybos sprendimus. Dėl būsto pritaikymo gali kreiptis asmenys,Read More…

24Lap/15

Pagalbos į namus paslaugos

Pagalbos į namus paslaugos – yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.Read More…

24Lap/15

Sociokultūrinės paslaugos

Sociokultūrinės paslaugos – tai paslaugos, teikiamos asmenims, grupėms bei organizacijoms, siekiant jų kultūrinio ir  visuomeninio veiklumo. Sociokultūrinės paslaugos teikiamos: pagyvenusiems asmenims, norintiems bendrauti, užsiimti kokia nors veikla, būti naudingiems aplinkiniams; suaugusiems asmenims,Read More…