Norime pasidžiaugti 2021 m. vasario 23 d. Zoom aplinkoje vykusiu Šiaulių miesto Globos centrų darbuotojų susitikimu su Šiaulių miesto mokyklų socialiniais pedagogais. Susitikimo metu  pristatėme Globos centrų funkcijas ir teikiamas paslaugas esamiems ir būsimiems globėjams (rūpintojams) bei jų vaikams. Kartu su mokyklų socialiniais pedagogais aptarėme efektyvesnio bendradarbiavimo galimybes. Diskutavome apie globos ir įvaikinimo idėjos sklaidos svarbą!

Nuoširdžiai dėkojame Šiaulių miesto Pedagoginės psichologinės tarnybos socialinei pedagogei ekspertei Ligitai Mickienei už bendradarbiavimą ir pagalbą organizuojant susitikimą.