Nuoširdžią padėką norime pareikšti Didžiosios Britanijos Karališkosioms Britanijos oro pajėgoms už pagalbą, gerinant socialinę atskirtį patyrusių Laikino apgyvendinimo tarnybos gyventojų gyvenimo sąlygas. Padovanoję čiužinius, suteiksite šiems mūsų gyventojams džiaugsmą dar geriau išsimiegoti. Norime pasakyti tiesiog paprastą žmogišką Ačiū.

Ačiū Jums už jūsų žmogiškumą, supratimą ir neabejingumą.

Tikimės, kad Socialinių paslaugų centro ir Didžiosios Britanijos Karališkosios Britanijos oro pajėgų bendradarbiavimo pamatai jau pakloti ir kad ateityje mes tikrai bendradarbiausime.