Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro laikino apgyvendinimo tarnybos bendruomenė reiškia nuoširdžią padėką Šiaulių miesto savivaldybės dienos socialinės globos centro „GODA“ lankytojams už nuoširdžius sveikinimus Žolinių proga. Laikino apgyvendinimo tarnybos paslaugų gavėjų nuotaiką praskaidrino įspūdingos „Goda“ lankytojų sukurtos Žolinių puokštės, priminė Žolinių prasmę , suteikė galimybę pasinerti į prisiminimus.