Siekiant stiprinti šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinį saugumą, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-06-27 įsakymu Nr. A1-365 patvirtintas Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

Vadovaujantis šiuo Aprašu, 2020 metais gali būti pritaikomas būstas ir gyvenamoji aplinka vaikams su sunkia negalia (nebūtinas slaugos poreikis), turintiems judėjimo ir (arba) apsitarnavimo funkcijų sutrikimų. Taip pat pagal šią programą Šeimoms yra galimybė įsigyti sensorinės pagalbos priemonių, t. y. visko, kas sunkios negalios vaikams gali palengvinti sensorinius, fizinius ar emocinius poreikius.

Tai gali būti spaudimo, supimo ir panašūs įrenginiai, pasunkintos antklodės, liemenės, garso slopinimo įranga, vizualinių stimuliacijų įranga ir pan. Šių priemonių įsigijimui yra būtina gydytojo pažyma. Šias priemones galima įsigyti, jei jų neteikia Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Šiems darbams atlikti ir sensorinės pagalbos priemonėms įsigyti bus skiriamos valstybės biudžeto lėšos, kurių Būsto pritaikymo darbams gali būti skiriama ne didesnė nei 150 bazinės socialinės išmokos dydžio suma (5 850 eurų), o sensorinių priemonių įsigijimui ne didesnė nei 50 bazinės socialinės išmokos dydžio suma (1 950 eurų).

Laisvos formos prašymai pritaikyti būstą neįgaliems vaikams su sunkia negalia priimami Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centre. Prašyme turi būti nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, vaiko su sunkia negalia, kuriam prašoma pritaikyti būstą, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos ir prašomo pritaikyti būsto adresas. Taip pat pareiškėjas turi patvirtinti, kad nėra pateikęs kito prašymo pritaikyti būstą tam pačiam neįgaliam vaikui. Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • neįgaliojo pažymėjimą;
  • laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą neįgaliajam;
  • išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), jei vaikui su sunkia negalia reikalingos sensorinės pagalbos priemonės.

Prašymai priimami nuo 2020 m. liepos 13 d. iki rugpjūčio 7 d.

Reikalinga informacija teikiama Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centre adresu Tilžės g. 63B arba telefonu 8 41 55 33 40, 8 673 49 022.