SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PREVENCIJOS KARANTINO DĖL COVID-19 LAIKOTARPIU PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo terminas
1. Pagalbos smurto artimoje aplinkoje aukoms užtikrinimas
1.1. Užtikrinti, kad smurto artimoje aplinkoje aukos, norėdamos išsikviesti pagalbą, galėtų rašyti SMS žinutę skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112 Bendrasis pagalbos centras Karantino galiojimo laikotarpiu
1.2. Užtikrinti,    kad   smurto    artimoje    aplinkoje    aukos, norėdamos gauti informaciją apie specializuotos pagalbos centrų kontaktus, galėtų tą informaciją gauti policijos informacijos numeriu 8 700 60000 Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Karantino galiojimo laikotarpiu
1.3. Bendradarbiauti su specializuotos pagalbos centrais ir, esant galimybei,  dalį savivaldybių numatytų izoliavimosi vietų skirti smurto artimoje aplinkoje aukoms Savivaldybės Karantino galiojimo laikotarpiu
2. Reagavimas į smurto artimoje aplinkoje atvejus
2.1. Užtikrinti, kad į smurto artimoje aplinkoje atvejus būtų reaguojama Darbo organizavimo policijos įstaigose ekstremaliosios situacijos metu tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. kovo  20 d. įsakymu Nr. 5-V-247 „Dėl Darbo organizavimo policijos įstaigose ekstremaliosios situacijos metu tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Karantino galiojimo laikotarpiu
2.2. Vykdyti Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. balandžio 8 d. patvirtinto Policijos įtaigų veiksmų, siekiant užtikrinti kaimiškųjų vietovių Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Karantino galiojimo

laikotarpiu

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintą Smurto artimoje aplinkoje prevencijos karantino dėl COVID-19 laikotarpiu priemonių planas