2020 m. vasario 27 d. Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centre Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuro specialistas pristatė Ankstyvosios intervencijos (AI) programą, kuri skirta eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas jaunuoliams nuo 14 iki 21m. Tai ypač aktualu globėjams (rūpintojams), auginantiems paauglius. Dėkojame Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biurui už pristatymą ir bendradarbiavimą.