2019 m. gruodžio 12 d. Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centras  kvietė globėjus, (rūpintojus), įtėvius, budinčius globotojus, šeimynų dalyvius į padėkos vakarą Valstybiniame Šiaulių dramos teatre, dovanodami spektaklį „Visu greičiu atgal“. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento vedėja Asta Lesauskienė ir Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė Vida Šalnienė dėkojo šventės dalyviams už jų pasiaukojimą, širdies šilumą, šeimos vertybių puoselėjimą, auginant be tėvų globos likusius vaikus.