2019 m. gruodžio 4 d. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centras, vykdant projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001, finansuojamą iš ES struktūrinių fondų, organizavo konferenciją „Globos centrai: iššūkiai, galimybės ir patirtys savivaldybių lygmenyje“. Konferencijos metu buvo pristatoma skirtingų miestų Globos centrų veikla. Dalyviai iš Šiaulių miesto, Klaipėdos rajono, Panevėžio miesto Globos centrų pasidalino iššūkiais, trukdančiais mažinti vaikų globos namuose augančių vaikų skaičių, ir kitomis aktualiomis problemomis. Konferencijoje skaitė pranešimus Labdaros paramos fondas SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija, Šiaurės vakarų programos vadovė Jurgita Joniškienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įvaikinimo ir globos skyriaus vedėja Agnė Marčiukaitienė,  projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ vadovė Rugilė Ladauskienė ir Pertvarkos projekto Vaiko ir šeimos gerovės ekspertas Audrius Natkevičius. Pranešėjai pristatė bendrą Globos centrų situaciją Šiaulių regione.