2019 m. liepos 9 d. Dienos užimtumo grupių lankytojai, kartu su Socialinių paslaugų centro psichologe, susibūrė į popietę kurios tema „Ar aš sukalbamas žmogus?“. Kiekvienas turėjo galimybę nustatyti savo temperamento tipą, plačiau padiskutuoti apie esmines charakterio savybes bei suprasti prigimtinį potencialą ir jo įtaką tarpasmeniniame santykyje.