Pagrindiniai mokymai norintiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais pagal GIMK programą:

2019-06-05, 17.00 val.

Tęstiniai mokymai esamiems globėjams (rūpintojams):

2019-05-14, 17.00 val., mokymų tema „Pozityvaus elgesio skatinimas“.

2019-05-28, 17.00 val., mokymų tema „Atsakomybės už save skatinimas“.

Savitarpio paramos grupės:

Esamiems globėjams (rūpintojams) – 2019-05-02, 17.00 val.,

Budintiems globotojams – 2019-05-16, 14.00 val.