2019 m. sausio 18 d. Socialinių paslaugų centre vyko trečiasis projekto “Kelio žvaigždė” dalyvių susitikimas, kurio metu vyko dr. Edvardo Gribačiausko paskaita “TOLERANCIJA IR VISUOMENĖS BRANDA”. Paskaitos ašimi ir tikslu tapatintas tolerancijos interpretavimas, kuris visuomet priklauso nuo tam tikro žmogaus santykio su morale ir pasaulio suvokimo samprata. Tai kelionė į save, leidimas žmogui būti savimi ir gyventi taip, kaip jis nori. Tačiau individualaus žmogaus gyvenimo būdas, elgesys ir kalbos neturi pažeisti kito žmogaus teisių ir laisvių. Paskaitoje siekta atskleisti ir amortizuoti pavojingas visuomenės amoralumo tendencijas, propaguojančią iškreiptą vienintelę dorybę – “toleruoti jos amoralumą”. Siekta, kad klausytojai ateityje, savo savanorystės veikloje, elgtųsi, kaip stiprios, tolerantiškos ir brandžios asmenybės.

IMG_7056 IMG_7059 IMG_7061 IMG_7062