2018 m. balandžio 26 d. Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Laikino apgyvendinimo tarnybos darbuotojai dalyvavo mokymuose ,,Socialinių paslaugų teikimo rezultatai ir jų vertinimas“. Mokymus vedė EQUASS konsultantas, auditorius Geir Moen (Švedija). Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras yra viena iš 20 Lietuvos socialines paslaugas teikiančių įstaigų, kurios siekia socialinių paslaugų kokybės pripažinimo ir sertifikavimo pagal EQUASS socialinių paslaugų kokybės sistemos standartus ir nuo 2017 m. rugsėjo 11 d. dalyvauja VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomame projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ projekto kodas Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

EQUASS (European Quality Assurance for Social Services) yra vienintelis Europoje specializuotas socialinių paslaugų kokybės standartas, padedantis įgyvendinti Europos socialinių paslaugų kokybės sistemą, kurį sukūrė Europos reabilitacijos platforma (ERP).

Po pilotinio diegimo, patobulinus diegimo procesą, atsižvelgiant į šio diegimo patirtį, projekte bus kviečiami dalyvauti dar 100 socialinių paslaugų teikėjų iš visos Lietuvos.

31344337_880941685418671_3744448979388071936_n (2)31392811_880941672085339_7936402489815859200_n (2)