Dienos socialinė globa ir slauga namuose – tai kompleksinės paslaugos, siekiant sudaryti palankias sąlygas asmeniui kuo ilgiau savarankiškai gyventi savo namuose, o šeimos nariams – išsaugoti darbą ir palengvinti ligonio priežiūrą.

Dienos globos ir slaugos gavėjai:

 • suaugę asmenys su negalia, kuriems nustatytas specialusis nuolatinis slaugos poreikis;
 • senyvo amžiaus asmenys kuriems nustatytas specialusis nuolatinis slaugos poreikis.

Asmenys, pageidaujantys gauti dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose paslaugas, kreipiasi į Šiaulių miesto socialinių paslaugų centrą, kur užpildo prašymą-paraišką ir pateikia šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
 • neįgaliojo arba pensininko pažymėjimą;
 • pažymą apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį (forma SPS-1);
 • teismo nutartį dėl neveiksnumo nustatymo (jei asmuo neveiksnus);
 • medicinos dokumentų išrašą (F 027/a) su šeimos gydytojo išvadomis.

Dienos globa ir slauga skiriama:

 • asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 • pasirašius dienos globos – slaugos paslaugos teikimo namuose sutartį.

Asmenys, pageidaujantys gauti dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose paslaugas, turi kreiptis į  Šiaulių miesto savivaldybės Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Socialinių paslaugų skyrių adresu  (Tilžės g. 170).

Teikiamos paslaugos:

 • bendravimas;
 • informavimas, konsultavimas;
 • maisto produktų pirkimas;
 • vaistų pirkimas;
 • prekių pirkimas pagal kliento pageidavimą;
 • maisto gaminimas, pašildymas;
 • pagalba maitinantis;
 • gyvenamųjų patalpų, kuriomis naudojasi klientas, tvarkymas;
 • mokesčių sumokėjimas;
 • dokumentų tvarkymas įvairiose institucijose;
 • sveikatos priežiūros organizavimas (gydytojo iškvietimas į namus, lydėjimas į gydymo įstaigą);
 • pragulų profilaktika;
 • ligonio kėlimas, vartymas (lovoje);
 • asmens higienos priežiūra;
 • sauskelnių keitimas;
 • drabužių, patalynės keitimas;
 • vaistų vartojimo priežiūra, jų davimas, suleidimas, lašelinės infuzijos;
 • maudymas (padedant kitam asmeniui).

Paslaugos trukmė ir dažnumas

 • Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose trukmė – 4 arba 8 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę.

Mokėjimas už paslaugą

Paslaugos yra mokamos: mokesčio dydis nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas ir  šeimos sudėtį.

Informacija apie dienos socialinės globos ir slaugos paslaugas asmens namuose teikiama: Tel.: (8 41) 41 58 48

Paslaugas teikiame tik Šiaulių mieste deklaravusiems gyvenamąją vietą gyventojams.