Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė Vida Šalnienė kasmetinėse atostogose 2019 m. gegužės 30 d. – 2019 m. birželio 5 d.

Atostogų metu direktorę pavaduoja socialinio darbo organizatorė Regina Tučkienė, tel. (8 41) 41 58 48.