Direktorė Vida Šalnienė atostogauja nuo 2019 m. rugsėjo 30 d. iki 2019 m. spalio 4 d.

Ją pavaduoja socialinių programų koordinatorius Vilius Ražinskas Tel. (841) 415 848