Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga – tai paslauga, teikiama asmenims (šeimoms) dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas.

Paslaugos teikimo tikslas: sudaryti sąlygas šeimai ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo namuose paslaugą teikia Socialinių paslaugų centro Pagalbos šeimai tarnybos socialiniai darbuotojai:

  • informuoja apie įstaigas, kuriose tvarkomi asmens dokumentai, skiriama piniginė socialinė parama, nemokamas maitinimas mokykloje, tikrinama sveikata, teikiama vaikų ugdymo ir priežiūros paslauga, skiriama teisinė nemokama pagalba ir kt.;
  • konsultuoja, kaip spręsti šeimoje iškylančias problemas, kartu ieškoma veiksmingų problemų sprendimo būdų;
  • teikia tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas Socialinių reikalų departamento Socialinių paslaugų skyriuje bei Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriuje, Turto valdymo poskyryje, Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos prie SADM Šiaulių apskrities vaiko teisių skyriuje Šiaulių miesto savivaldybėje, Darbo biržoje, gydymo įstaigose, policijoje, migracijos skyriuje ir kt., padedant spręsti šeimos (asmens) teisines, sveikatos, buitines problemas, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, registruojant pas specialistus ir kt.;
  • bendrauja su šeima (asmeniu) vaikų auklėjimo, ugdymo, sveikatos, buities tvarkymo, konfliktų su artimaisiais sprendimo, bei kitais gyvenime aktualiais klausimais;
  • teikia kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas namų ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus;
  • organizuoja šeimai (asmeniui) psichologo pagalbos teikimą;
  • teikia pagalbą maitinimo organizavimo klausimais (nemokamas maitinimas labdaros valgykloje, sausas davinys);
  • skatina šeimų suaugusių narių profesinį aktyvumą, siekiant išvengti nedarbo, skatina aktyviau integruotis į darbo rinką;
  • mažina šeimų (asmenų) socialinę izoliaciją, siekiant integracijos į visuomenę.

Informacija apie socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo namuose paslaugą teikiama Tel.: (8 41) 43 19 64

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Pagalbos šeimai tarnybos kliento sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo dokumento forma

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-802 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. A1-141 „Dėl atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Informacija atnaujinta 2021-02-22