Socialinių paslaugų centras vykdo projektą “Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centras”, kurį finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Šiaulių miesto savivaldybė bei labdaros ir paramos fondas “Laisvės vartai”. Vaikų dienos centras skirtas mokyklinio amžiaus vaikams, augantiems socialiai remtinose, socialinių sunkumų patiriančiose šeimose. Pagrindinis projekto tikslas – teikti kompleksinę pagalbą vaikui ir šeimai, sudarant tinkamą ugdymo ir socializacijos aplinką vaikui bei užtikrinant visavertę pedagoginę, psichologinę ir socialinę pagalbą visai šeimai. Vaikų dienos centras veikia Socialinių paslaugų centro Paramos tarnyboje (Stoties g. 9 C).

Vaikams organizuojamas nemokamas maitinimas, teikiama pagalba atliekant namų darbus, užtikrinamas pilnavertis laisvalaikis ir įvairi būrelių veikla, o visai šeimai teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo bei palaikymo paslaugos, socialinė, pedagoginė, psichologinė pagalba. Vaikų dienos centrą lankantiems vaikams sudaromos sąlygos vaiko savitvarkos ir higienos įgūdžių ugdymui, estetiniam lavinimui, organizuojama parama maisto produktais, rūbais ir avalyne, kanceliarinėmis priemonėmis, įvairiais buities daiktais. Vaikai dalyvauja švietimo įstaigų organizuojamose edukacinėse programose, vyksta į pažintines-edukacines išvykas, lanko istorines šalies vietas.

Projekto vadovė – socialinė darbuotoja E. Bajalienė. Informacija tel. Nr. (8 41) 43 19 64.