Centras teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas:

Bendrosios socialinės paslaugos yra atskirtos, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas - ugdyti ar kompensuoti asmens gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Paslaugų teikimo trukmė/dažnumas priklauso nuo asmens socialinių paslaugų poreikio.

 Centras teikia šias bendrąsias socialines paslaugas:

 • Informavimo - reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas.
 • Konsultavimo - socialinio darbuotojo teikiama paslauga, kuria kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų.
 • Tarpininkavimo ir atstovavimo - pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas, sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas, tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).
 • Maitinimo organizavimo - pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis namuose.
 • Aprūpinimo būtiniausiais  daiktais (drabužiais, avalyne) - būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų skurstantiems teikimas.
 • Transporto organizavimo - teikiama paslauga pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.
 • Sociokultūrinės paslaugos - teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį ir kurias teikiant asmenys gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla ir kt.
 • Asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo - teikiama pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali (neturi galimybės) pasirūpinti savo higiena ir pan.
 • Kitos bendrosios socialinės paslaugos - socialinės paslaugos organizuojamos, atsižvelgiant į specifinius gyventojų poreikius. Prie kitų bendrųjų socialinių paslaugų gali būti priskiriamos vienkartinės paslaugos.

Specialiosios socialinės paslaugos yra visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai). Specialiosios paslaugos skirstomos į socialinę priežiūrą ir socialinę globą. Socialinė priežiūra yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Paslaugų teikimo dažnumas priklauso nuo konkrečios paslaugos ir nuo individualaus asmens (šeimos) tos paslaugos poreikio.

Centras teikia šias socialinės priežiūros paslaugas:

 • Pagalba į namus - teikiamos asmens namuose paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje.
 • Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas - teikiamos paslaugos asmenims (šeimoms) dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą, atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas.

Socialinė globa yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, nuolatinės priežiūros reikalaujanti pagalba.

Centras teikia šias socialinės globos paslaugas:

 • Dienos socialinė globa ir slauga asmens namuose - visuma paslaugų, kuriomis asmeniui, turinčiam sunkią negalią, teikiama nuolatinės priežiūros ir slaugos reikalaujanti pagalba dienos metu.
 • Apgyvendinimas nakvynės namuose - laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmeninės higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

Paslaugos

Asmeninio asistento paslauga

Asmeninio asistento paslauga – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui iki 4 valandų per dieną (darbo dienomis) teikiama pagalba, padedanti įgalinti jo savarankiškumą ir užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).

Būsto pritaikymas neįgaliesiems

Būsto pritaikymas neįgaliesiems

Būsto pritaikymas – minimalus būsto pertvarkymas, panaudojant specialius elementus, keičiant neįgaliesiems, turintiems judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, neprieinamas erdves, ir smulkus remontas įgyvendinant šiuos statybos sprendimus. Dėl būsto pritaikymo gali kreiptis asmenys, kuriems t[...]

Aprūpinimo būtiniausiais daiktais (drabužiais, avalyne) paslauga

Aprūpinimo būtiniausiais daiktais (drabužiais, avalyne) paslaugaAprūpinimo būtiniausiais  daiktais (drabužiais, avalyne) - būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų skurstantiems teikimas. Paslaugų gavėjai: suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos; senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos; socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos; šeimos, kurio[...]

Maitinimo organizavimo paslaugos

Maitinimo organizavimo paslaugosMaitinimo organizavimo paslaugos, tai pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose. Paslaugos gavėjai: suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos; senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos; socialinės rizikos suaugę asmenys [...]

Asmens higienos ir priežiūros paslaugos

Asmens higienos ir priežiūros paslaugos

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas - tai pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali (neturi galimybės) pasirūpinti savo higiena. Ši pagalba apima dušo talonų išdavimą, skalbimo organizavimą. Paslaugos gavėjai: suaugę asmenys su negalia; se[...]

Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslauga

Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugaPagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams skiriama vaikus globojantiems (rūpinantiems) ar įvaikinusiems asmenims bei siekiantiems jais tapti, kuriems nustatytas pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugos poreikis. Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams - atrankos[...]

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugaSocialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga - tai paslauga, teikiama asmenims (šeimoms) dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas. Paslaugos teikimo tikslas: sudaryti sąlygas šeimai ugdy[...]

Pagalbos į namus paslaugos

Pagalbos į namus paslaugosPagalbos į namus paslaugos – yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime. Teisę į paga[...]

Sociokultūrinės paslaugos

Sociokultūrinės paslaugosSociokultūrinės paslaugos - tai paslaugos, teikiamos asmenims, grupėms bei organizacijoms, siekiant jų kultūrinio ir  visuomeninio veiklumo. Sociokultūrinės paslaugos teikiamos: pagyvenusiems asmenims, norintiems bendrauti, užsiimti kokia nors veikla, būti naudingiems aplinkiniams; sua[...]

Dienos socialinės globos ir slaugos paslaugos asmens namuose

Dienos socialinės globos ir slaugos paslaugos asmens namuoseDienos socialinė globa ir slauga namuose – tai kompleksinės paslaugos, siekiant sudaryti palankias sąlygas asmeniui kuo ilgiau savarankiškai gyventi savo namuose, o šeimos nariams – išsaugoti darbą ir palengvinti ligonio priežiūrą. Dienos globos ir slaugos gavėjai: suaugę asmenys su negalia, [...]

Specialiojo transporto paslaugos organizavimas

Specialiojo transporto paslaugos organizavimasSpecialaus transporto organizavimo paslauga teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos, senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to, ar dėl nepakankamų pajamų, negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Specialaus transporto paslaugos gavėjai gali būti: suaugę as[...]

Neįgaliųjų ir pensininkų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis (TPP)

Neįgaliųjų ir pensininkų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis (TPP)Siekiant užtikrinti neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje bei sudaryti prielaidas ir sąlygas socialinei integracijai, neįgalieji ir pensinio amžiaus asmenys aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis. Dėl techninių pagalbos priemonių gali kreiptis: asmenys nuo 18 m., kuriems dėl ne[...]

Apgyvendinimo nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo paslaugos

Apgyvendinimo nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo paslaugosApgyvendinimas nakvynės namuose - laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmeninės higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant [...]