Paslaugos

Būsto pritaikymas neįgaliesiems

Būsto pritaikymas neįgaliesiems

Būsto pritaikymas – minimalus būsto pertvarkymas, panaudojant specialius elementus, keičiant neįgaliesiems, turintiems judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, neprieinamas erdves, ir smulkus remontas įgyvendinant šiuos statybos sprendimus. Dėl būsto pritaikymo gali kreiptis asmenys, kuriems t[...]
Aprūpinimo būtiniausiais  daiktais (drabužiais, avalyne) paslauga

Aprūpinimo būtiniausiais daiktais (drabužiais, avalyne) paslauga

Aprūpinimo būtiniausiais  daiktais (drabužiais, avalyne) - būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų skurstantiems teikimas. Paslaugų gavėjai: suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos; senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos; socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos; šeimos, kurio[...]
Maitinimo organizavimo paslaugos

Maitinimo organizavimo paslaugos

Maitinimo organizavimo paslaugos, tai pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose. Paslaugos gavėjai: suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos; senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos; socialinės rizikos suaugę asmenys [...]
Asmens higienos ir priežiūros paslaugos

Asmens higienos ir priežiūros paslaugos

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas - tai pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali (neturi galimybės) pasirūpinti savo higiena. Ši pagalba apima dušo talonų išdavimą, skalbimo organizavimą. Paslaugos gavėjai: suaugę asmenys su negalia; se[...]
Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslauga

Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslauga

Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams skiriama vaikus globojantiems (rūpinantiems) ar įvaikinusiems asmenims bei siekiantiems jais tapti, kuriems nustatytas pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugos poreikis. Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams - atrankos[...]
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga - tai paslauga, teikiama asmenims (šeimoms) dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas. Paslaugos teikimo tikslas: sudaryti sąlygas šeimai ugdy[...]
Pagalbos į namus paslaugos

Pagalbos į namus paslaugos

Pagalbos į namus paslaugos – yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime. Teisę į paga[...]
Sociokultūrinės paslaugos

Sociokultūrinės paslaugos

Sociokultūrinės paslaugos - tai paslaugos, teikiamos asmenims, grupėms bei organizacijoms, siekiant jų kultūrinio ir  visuomeninio veiklumo. Sociokultūrinės paslaugos teikiamos: pagyvenusiems asmenims, norintiems bendrauti, užsiimti kokia nors veikla, būti naudingiems aplinkiniams; sua[...]
Dienos socialinės globos ir slaugos paslaugos asmens namuose

Dienos socialinės globos ir slaugos paslaugos asmens namuose

Dienos socialinė globa ir slauga namuose – tai kompleksinės paslaugos, siekiant sudaryti palankias sąlygas asmeniui kuo ilgiau savarankiškai gyventi savo namuose, o šeimos nariams – išsaugoti darbą ir palengvinti ligonio priežiūrą. Dienos globos ir slaugos gavėjai: suaugę asmenys su negalia, kur[...]
Neįgaliųjų ir pensininkų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis (TPP)

Neįgaliųjų ir pensininkų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis (TPP)

Siekiant užtikrinti neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje bei sudaryti prielaidas ir sąlygas socialinei integracijai, neįgalieji ir pensinio amžiaus asmenys aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis. Dėl techninių pagalbos priemonių gali kreiptis: asmenys nuo 18 m., kuriems dėl ne[...]
Apgyvendinimo nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo paslaugos

Apgyvendinimo nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo paslaugos

Apgyvendinimas nakvynės namuose - laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmeninės higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant a[...]