Siekiant užtikrinti neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje bei sudaryti prielaidas ir sąlygas socialinei integracijai, neįgalieji ir pensinio amžiaus asmenys aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis. Jos skirtos tam, kad padėtų išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, darbinei veiklai.

Dėl techninių pagalbos priemonių gali kreiptis:

 • asmenys nuo 18 m., kuriems dėl neįgalumo nustatytas nedarbingumo lygis;
 • pensinio amžiaus asmenys.

Viena ranka valdomos vaikščiojimo priemonės

i4nd8g147i1y8va137iy4og8152

Abiem rankomis valdomos vaikščiojimo priemonės

Rekomenduojama asmeniui, kuris dėl funkcinės negalios negali saugiai judėti.

PagalbinisiFVMPBHQX

Naktipuodžio kėdės

ia6lqi126 i2FJ48SV2

Reguliuojamos lovos, čiužiniai praguloms išvengti

Rekomenduojama asmeniui, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis bei asmeniui su visiška negalia.

iz8z8m64iIBYBRPBR

Techninių pagalbos priemonių gavimui reikalinga:

 • prašymas dėl techninės pagalbos priemonės skyrimo;
 • išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), išrašas galioja 12 mėnesių;
 • neįgaliojo pažymėjimo, pensininko pažymėjimas ar Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopija.
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, ar asmens tapatybės kortelė);

Norint gauti funkcinę lovą, čiužinį nuo pragulų, sudedamą vonią, elektrinį vonios suoliuką, staliuką prie lovos, pasėstą ar pagalvę būtina pristatyti:

 • visišką negalią liudijantį pažymėjimą
 • Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją.

Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės saugumo interesais, prašymą gali pateikti ir kiti suinteresuoti asmenys, nurodydami priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

Vienkartinės įmokos už techninės pagalbos priemones:

 • Automatiškai reguliuojama lova (nauja) – 72€
 • Automatiškai reguliuojama lova (naudota)– 35 €
 • Naktipuodžio kėdė (nauja) – 6 €
 • Naktipuodžio kėdė (naudota) – 3 €
 • Vaikštynė su staliuku (nauja) – 9 €
 • Vaikštynė su staliuku (naudota) – 5 €

Grąžinus rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus ne daugiau kaip 12 mėn. nuo lovos išdavimo asmeniui dienos, Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos grąžina asmeniui ar jo paveldėtojams arba asmeniui pasirašiusiam aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartį:

 • 29 eurus už naują automatiškai reguliuojamą lovą.
 • 15 eurų už naudotą automatiškai reguliuojamą lovą.
 • Grąžinus rankomis ar automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus daugiau kaip 12 mėnnuo jos išdavimo asmeniui dienos, įmoka negrąžinama.

Informacija apie neįgaliųjų ir pensininkų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis teikiama tel: (8 41) 41 58 48, mob. 8 672 67 692

Dėl techninės pagalbos priemonių neįgaliems vaikams ar aprūpinimo elektriniais ir aktyvaus tipo vežimėliais, individualiai pagamintomis specialiosiomis techninės pagalbos priemonėmis, klientai turi kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą, adresu: Vilniaus g. 40, Šiauliai, tel. (8 41) 55 00 84.

Informacija atnaujinta 2021-02-22