Savanoriška veikla

Savanoriška veikla yra asmens savo noru neatlyginamai atliekama veikla mūsų įstaigoje, naudinga žmogui, visuomenei ir pačiam savanoriui.  Savanoriško darbo sąlygas nustato savanoriškos veiklos atlikimo sutartis tarp įstaigos ir savanorio, jos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas. Savanorystė prisideda prie visuomeniškumo, žmogiškumo, integracijos plėtros, bendravimo bei altruizmo skatinimo.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras yra atviras ir prieinamas įvairių socialinių grupių Šiaulių miesto bendruomenės nariams. Mes palaikome savanorystės idėjas ir kviečiame geros valios žmones, savanorius prisijungti prie prasmingos socialinių darbuotojų veiklos teikiant socialinę paramą, pagalbą, palaikymą tiems, kas jos laukia ir kuriems ji yra reikalinga.

Savanoriaudami Socialinių paslaugų centre Jūs turėsite galimybę:

  • organizuoti įdomų ir prasmingą socialinį užimtumą, pažinti įstaigos darbuotojų profesinę patirtį, turėsite galimybę tobulėti, išreikšti ir įprasminti save, įgyvendinti savo idėjas;
  • lavinti gebėjimą bendradarbiauti, įgyti individualaus ir darbo komandoje įgūdžius teikiant socialines paslaugas įstaigoje, asmens namuose, dienos užimtumo grupėse;
  • parodyti savo kūrybinę iniciatyvą organizuojant ir vykdant temines popietes, pokalbius, šventes arba įsijungiant į įstaigos organizuojamus sociokultūrinius renginius;
  • bendrauti, padėti asmenims atkurti prarastus socialinius ryšius, suteikti žmogiškąjį ryšį ir palaikymą padedant jiems išgyventi netektis, krizes, įveikti socialinės integracijos sunkumus;
  • įsijungti į socialinio palaikymo tinklą praplečiant neformalius ryšius, palaikyti socialinių paslaugų gavėjų savarankiškumą, motyvaciją, tenkinti žmogiškuosius bendravimo poreikius, suteikti socialinį saugumą ir švelninti neigiamas socialines patirtis;
  • pažinti ir įvertinti savo vertybes, pasirengimą būsimai profesijai, tobulinti darbinius ir bendravimo įgūdžius.

Studentų praktika

Kviečiame atlikti mokomąją praktiką studentus, norinčius įgyti praktinių žinių ir įgūdžių mūsų įstaigoje. Praktikos metu studentams suteikiama galimybė susipažinti su socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo procesu, socialinės pagalbos intervencijomis, strategijomis ir metodais, atlikti empirinius tyrimus, teikti socialinę pagalbą paslaugų gavėjams ir kt.

Jeigu norite savanoriauti ar atlikti praktiką, kreipkitės į socialinio darbo organizatorę Indrę Solovjovą. Tel. (8 41) 55 33 40, el. p. info@siauliuspc.lt