Aprūpinimo būtiniausiais  daiktais (drabužiais, avalyne) – būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų skurstantiems teikimas.

Paslaugų gavėjai:

  • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
  • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
  • socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos;
  • šeimos, kurioms teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos;
  • kiti asmenys ir šeimos.

Paslaugų teikimo vieta :

  • Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų Centro Paramos tarnyba Stoties g. 9 C.

Informacija apie aprūpinimo būtiniausiais daiktais paslaugą teikiama tel.: (8 41) 43 98 32

Informacija atnaujinta 2021-02-22