Dėkojame ŠPRC Prekybos ir verslo skyriui už dėmesį, dovanas ir bendradarbiavimą siekiant sukurti šventinę nuotaiką.