2019 m. gegužės 9 d. Socialinių paslaugų centro direktorė Vida Šalnienė, socialinio darbo organizatorė Danutė Bogušienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Edita Čičelienė ir Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorė, laikinai einanti Socialinių reikalų departamento direktoriaus pareigas Asta Lesauskienė dalyvavo Vilniuje vykusioje „Socialinių paslaugų kokybės gerinimo taikant EQUASS kokybės sistemą, privalumai ir galimybės“ konferencijoje, kurios metu buvo pristatyta Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema EQUASS (angl. European Quality in Social Services), aptarta socialinių paslaugų gerinimo, taikant EQUASS sistemą, eiga ir iššūkiai, supažindinta su socialinių paslaugų įstaigų, diegusių EQUASS standartą, patirtimis.

Taip pat, renginio metu, pirmosioms pilotiniame diegime dalyvavusioms ir sėkmingai išorinį auditą praėjusioms įstaigoms, EQUASS Assurance sertifikatus įteikė Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis. Džiaugiamės dar kartą gavę patvirtinimą, kad Socialinių paslaugų centro teikiamos paslaugos ir sukuriama nauda paslaugų gavėjams atitinka aukščiausius šių paslaugų keliamus reikalavimus Europos lygmeniu.

20190509_111942 20190509_111946(0)