2018 m. gruodžio 8 d. Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centre vyko tradicinė globėjų ir įtėvių šventė ,,Kartu mes – jėga“.  Šios šventės laukė ir joje dalyvavo didelis būrys globėjų ir įtėvių su savo atžalomis. Padėkos žodžiai skriejo šventės dalyviams už jų pasiaukojamą, širdies šilumą, šeimos vertybių puoselėjimą globojant ir auklėjant vaikus. Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė įteikė globėjams ir įtėviams padėkos raštus, pasidžiaugė už vaikams skiepijamus geruosius gyvenimo pradus bei pagalbą organizuojant šeimų šventę ,,Kartu mes – jėga“. Šventės dalyvius linksmino vaikų mėgstami personažai meškutis su paršeliu.  Šventinę atmosferą  pagyvino Kalėdų senelis, atnešdamas vaikams dovanų. Atsisveikinome laimingi, sustiprėję pasidalinę gerąja patirtimi, pasisėmę naujų įspūdžių.

20181208_121958 (2) - Kopija 20181208_124157 (2) - Kopija 20181208_125532 (2)