Maitinimo organizavimo paslaugos, tai pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose.

Paslaugos gavėjai:

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos;
 • šeimos, kurioms teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos;
 • kiti asmenys ir šeimos.

Paslaugos trukmė ir dažnumas :

 • Nemokamas maitinimas gali būti skiriamas iki 4 kartų per metus (1 kartą į ketvirtį), įvertinus asmens (šeimos) gaunamas vidutines (iki kreipimosi) 3 mėnesių pajamas.
 • Nemokamas maitinimas asmenims teikiamas darbo dienomis, 5 kartus per savaitę.

Paslaugų teikimo vieta :

 • Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų Centro Paramos tarnybos labdaros valgykla Stoties g. 9 C.

Dėl nemokamo maitinimo labdaros valgykloje prašymus nagrinėja ir maitinimą skiria Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų teikimo komisija.

Asmenys, pageidaujantys gauti nemokamo maitinimo paslaugas, dėl šios paslaugos kreipiasi į Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų teikimo komisiją (Stoties g. 9 C) ir pateikia:

 • užpildytą prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą (patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro SP-8 forma);
 • Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę, arba laikiną leidimą gyventi Lietuvoje, arba laikiną piliečio pažymėjimą;
 • pažymas apie asmens (šeimos narių) pajamas per 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi  datos (išskyrus atvejus, kai informacija yra pateikta duomenų bazėje);
 •  pagal būtinumą – kitus dokumentus, patikslinančius nemokamo maitinimo skyrimo tikslingumą.

Paslaugas teikiamos tik Šiaulių mieste deklaravusiems gyvenamąją vietą gyventojams.

Informacija dėl nemokamo maitinimo teikiama: Tel. : (8 41 ) 43-98-32