Šeimos, auginančios vaikus su sunkia negalia, kviečiamos kreiptis dėl būsto pritaikymo

Šiaulių miesto savivaldybė kviečia šiauliečių šeimas, auginančias vaikus su sunkia negalia, kreiptis dėl būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo.

Pritaikymo darbai apims būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymą įrengiant nuolydžius, takelius privažiuoti neįgaliojo vežimėliu prie būsto ar automobilio stovėjimo vietos individualiam ar daugiabučiam namui priskirto sklypo ribose, taip pat smulkų remontą, įgyvendinant šiuos statybos sprendimus. Prašomas pritaikyti būstas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. Būstas yra neįgalaus vaiko, kuriam prašoma pritaikyti būstą, įstatymų nustatyta tvarka deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta;
 2. Būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką;
 3. Būsto savininkas arba butų ir kitų patalpų savininkai sutinka, kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektai būtų pritaikyti;
 4. Dėl būsto teisinio statuso nėra iškelta civilinė byla (dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir t. t.);
 5. Naujos statybos būstas baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas tinkamu naudoti;
 6. Būstas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;
 7. Būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį ar Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą);
 8. Būstas turi priklausyti nuosavybės teise neįgaliam vaikui ar jo artimiesiems giminaičiams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, arba Savivaldybei (socialinis būstas).

Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali pateikti neįgalaus vaiko atstovas pagal įstatymą. Prašyme turi būti nurodyta, kad neįgaliojo atstovas sutinka leisti savivaldybės administracijai naudoti  neįgalaus vaiko  duomenis, susijusius su būsto pritaikymo organizavimu. Pareiškėjas taip pat turi patvirtinti, kad nėra pateikęs kito prašymo pritaikyti būstą tam pačiam neįgaliam vaikui. Prašymas gali būti teikiamas raštu arba elektroniniu būdu.

Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų patvirtintas kopijas:

 1. Neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo lygį;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, kai prašoma pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus.

 

Dėl išsamesnės informacijos ir prašymo pateikimo prašome kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro, esančio Tilžės g. 63 B, Šiauliai, socialinio darbo organizatorę Reginą Tučkienę, tel. (8 41) 415848.