2018 m. kovo 8 d. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centre organizuotas Šiaulių miesto mokyklų socialinių pedagogų ir Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro atestuotų socialinių darbuotojų, teikiančių pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įtėviams, susitikimas.

Centro socialinės darbuotojos pristatė teikiamas paslaugas būsimiems ir esamiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams, supažindino su organizuojamais įvadiniais ir tęstiniais mokymais pagal Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programą GIMK, pasidalino pozityviąja patirtimi, organizuojant ir vedant globėjų ir įtėvių savipagalbos grupes. Susitikimo metu buvo aptarta efektyvesnio bendradarbiavimo galimybes.

Nuoširdžiai dėkojame Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos socialinei pedagogei Ilonai Atkočaitienei už bendradarbiavimą ir pagalbą organizuojant susitikimą.

28871934_10208895463823102_4254034956294029312_o (2) IMG_6033 IMG_6038