Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams skiriama vaikus globojantiems (rūpinantiems) ar įvaikinusiems asmenims bei siekiantiems jais tapti, kuriems nustatytas pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugos poreikis.

Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams – atrankos, konsultavimo bei mokymų organizavimo paslaugų teikimas, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus) ir įvaikintus vaikus.

Pagalbos globėjams (rūpintojams) paslaugą sudaro:

 • atranka;
 • informavimas;
 • konsultavimas (įskaitant tęstinį konsultavimą);
 • mokymų organizavimas (įskaitant tęstinius mokymus);
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • psichologinės pagalbos organizavimas;
 • savipagalbos grupių organizavimas.

Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugos sudėtis nustatoma pagal paslaugos gavėjo poreikius.

Atestuoti GIMK socialiniai darbuotojai, teikiantys pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams:

 • viešina, skatina bei populiarina vaikų globą (rūpybą) šeimoje ir įvaikinimą, siekiant užtikrinti tinkamą vaiko globą (rūpybą), įvaikinimą ir vaiko priežiūrą;
 • organizuoja ir veda įvadinius mokymus būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įtėviams pagal globėjų (rūpintojų) ir įtėvių įvadinių mokymų rengimo programą GIMK;
 • organizuoja ir veda tęstinius mokymus esamiems globėjams (rūpintojams) ir įtėviams pagal globėjų (rūpintojų) ir įtėvių tęstinių mokymų rengimo programą GIMK;
 • rengia ir teikia Vaiko teisių apsaugos skyriui išvadą dėl vaiko būsimo globėjo (rūpintojo) ar įtėvio pasirengimo tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar įtėviu;
 • dalyvauja Vaiko teisių apsaugos skyriui atliekant globojamų (rūpinamų) vaikų globos (rūpybos) kokybės vertinimą;
 • rengia ir teikia Vaiko teisių apsaugos skyriui pervertinimą dėl vaiko būsimo globėjo (rūpintojo) ar įtėvio pasirengimo tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar įtėviu;
 • dalyvauja globėjo parinkimo vaikui procese;
 • rengia ir teikia Vaiko teisių apsaugos skyriui įvertinimą:
 1. dėl asmenų, pageidaujančių įvaikinti bei globoti vaikus, nesusietus giminystės ryšiais, pasirengimo tapti globėjais (rūpintojais);
 2. dėl asmenų, pageidaujančių įsivaikinti sutuoktinio (-ės) vaiką (-us);
 3. dėl asmenų tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis šeimoje;
 4. dėl artimų giminaičių tinkamumo globoti (rūpintis) vaiku (-ais);
 • organizuoja ir teikia metodinę, socialinę ir psichologinę pagalbą vaiko globėjams (rūpintojams) bei įvaikintojams individualių konsultacijų bei savipagalbos grupių užsiėmimų metu;
 • teikia konsultavimo paslaugas šeimynų dalyviams;
 • bendradarbiauja su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi, keičiasi informacija apie globėjus (rūpintojus), įtėvius įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
 • bendradarbiauja su Šiaulių, Radviliškio, Akmenės, Joniškio, Kelmės rajonų savivaldybių administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriais, teikiant globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugas;
 • bendradarbiauja su kitų savivaldybių GIMK specialistais, teikiančiais globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugas.

Dėl informacijos kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centrą, adresu Stoties g. 9 c, Šiauliai, tel.: 8 670 14 505.

 GIMK1