1. Priešgaisrinės signalizacijos įrenginių techninės priežiūros ir periodinės patikros Laikino apgyvendinimo tarnyboje (Pakruojo g. 41)  paslaugų pirkimas (2015-10-15 apklausa žodžiu).